Vraag & Antwoord

Eigen bijdrage Wlz en testament (II)

In het item ‘Eigen bijdrage Wlz en testament (I)’ schrijft u dat een testament niet leidt tot een besparing op de eigen bijdrage Wlz zolang er niemand is overleden. Ik vraag mij daarom af wat beter is: een gang naar de notaris als beide partners nog leven, of pas na overlijden van één van de partners?