Vraag & Antwoord

Eigen bijdrage Wlz langstlevende

Na het overlijden van onze vader in 2001 hebben we voor ons erfdeel een vordering op onze moeder (75) gekregen. Binnenkort wordt ze in een Wlz-instelling (‘verpleeghuis’) opgenomen. Telt onze vordering dan mee als eigen vermogen van haar en lopen we als erfgenamen dus het risico dat ons erfdeel — in elk geval gedeeltelijk — naar de staat gaat als ‘eigen’ bijdrage?