Vraag & Antwoord

Eigen bijdrage Wlz - overdracht woning

Mijn inmiddels hoogbejaarde ouders wonen nog zelfstandig. Van ouderen met vermogen wordt bij opname in een verpleeg- of zorginstelling een hoge eigen bijdrage verlangd. Is het verstandig als mijn ouders alvast de eigen woning aan de kinderen overdragen?