Vraag & Antwoord

Eigen bijdrage Wlz - verkoop woning

Mijn moeder is in 2021 opgenomen in een verpleeghuis en heeft haar huis toen ook te koop gezet. De overdracht van het huis heeft begin 2022 plaatsgevonden. Hoe werkt dat door in de berekening van de eigen bijdrage Wlz?