Vraag & Antwoord

Eigen bijdrage Wlz verlagen

Mijn echtgenote is Alzheimerpatiënte en woont in een verpleeghuis. Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Als ik als eerste overlijd, gaat het erfdeel naar mijn echtgenote en heeft zij een schuld aan de kinderen. Mijn echtgenote zal geen ‘genot’ aan de erfenis beleven en zal bovendien dan een hoge eigen bijdrage voor ‘zorg en verblijf’ moeten betalen. Is het mogelijk om ervoor te zorgen dat de kinderen hun erfdeel direct na mijn overlijden ontvangen? Houdt dat ook in dat de eigen bijdrage van mijn echtgenote lager wordt?