Vraag & Antwoord

Eigen bijdrage Wlz voorkomen

Mijn schoonmoeder is weduwe en gaat naar een verpleeghuis. Als haar huis verkocht wordt, wil ze de opbrengst schenken aan kinderen en kleinkinderen. Dit ook om te voorkomen dat ze de hoge bijdrage verpleeghuis moet gaan betalen. Mag ze dit zonder meer doen of moet ze haar huis opeten?