Vraag & Antwoord

Eigen risico

Mijn ziektekostenverzekering kent een verplicht en vrijwillig eigen risico. Die bedragen heb ik helemaal opgesoupeerd. Mag ik de voor verplicht en vrijwillig eigen risico aan mijn zorgverzekeraar betaalde bedragen aftrekken?