Vraag & Antwoord

Eigen woning meer belast?

Klopt het dat het eigenwoningforfait tegen het voor mij geldende toptarief belast wordt (dus maximaal tegen 51,75%), maar dat de hypotheekrente tegen een steeds lager tarief aftrekbaar is (uiteindelijk tegen niet meer dan afgerond 37%)?