Vraag & Antwoord

Eigen woning meer belast?

Klopt het dat het eigenwoningforfait tegen het voor mij geldende toptarief belast wordt (dus maximaal tegen 49,5%), maar dat de hypotheekrente tegen een steeds lager tarief aftrekbaar is (uiteindelijk tegen niet meer dan, afgerond, 37%)?