Vraag & Antwoord

Erfbelastingschuld in box 3?

In 2021 heb ik een belaste erfenis ontvangen. In november is daarvan door de notaris aangifte gedaan, maar de aanslag is nog niet opgelegd. Ik weet al wel wat ik straks aan erfbelasting moet betalen. Kan ik deze belastingschuld nu als box 3-schuld opnemen?