Vraag & Antwoord

Erfdeel en aangifte (1)

Mijn tante is in 2017 kinderloos overleden en heeft haar zeven neven en nichten haar gehele vermogen nagelaten, waaronder een koophuis met hypotheek. Testamentair is vastgelegd dat de neven en nichten ieder evenveel erven. Het huis is echter nog niet verkocht en daarom heel 2018 in bezit geweest van de erven, ieder voor een gelijk deel. Hoe moeten de erfgenamen dit opnemen in de belastingaangifte?