Vraag & Antwoord

Erfdeel kleinkinderen in box 3?

Wij overwegen onze kleinkinderen te laten erven terwijl ze de erfenis pas krijgen uitbetaald na het overlijden van de langstlevende grootouder. Hoe moeten ze de vordering aangeven?