Vraag & Antwoord

Fout in rekenhulp toeslagen

Voor het verkrijgen van zorg- en huurtoeslag is het toetsingsinkomen van belang. Als ik de proefberekening op de site van toeslagen invul, wordt geen rekening gehouden met bijvoorbeeld aftrek van een storting in een bancaire lijfrente en aftrek van zorgkosten en giften. Klopt dat wel? Ik dacht dat het verzamelinkomen (dus het inkomen in box 1, 2 en 3 na aftrek van deze posten) bepalend was.