Vraag & Antwoord

Foute voorlopige aanslag

In juni 2018 heb ik een voorlopige aanslag over 2017 ontvangen, waarin ik € 3.500 terugkreeg. Onlangs ontving ik een definitieve aanslag over 2017, ditmaal met een terugvordering van € 1.850. Beide aanslagen zijn gebaseerd op exact dezelfde financiële gegevens, maar in de voorlopige aanslag is een fout gemaakt bij de berekening van de premies volksverzekeringen. Kan de Belastingdienst dat zomaar terugdraaien?