Vraag & Antwoord

Geen ANBI, wel aftrek

Ik wil een project steunen in Brazilië. Dit project heeft géén ANBI status, maar het wordt óók gesteund vanuit de diaconie van onze kerkgemeenschap die wèl een ANBI status heeft. Komt een gift aan onze diaconie — met als apart aangegeven doel dit project — voor aftrek in aanmerking?