Vraag & Antwoord

Geërfd vermogen in box 3 (2)

Mijn tante is in 2020 kinderloos overleden en heeft haar zeven neven en nichten haar gehele vermogen nagelaten, waaronder een koophuis met hypotheek. Testamentair is vastgelegd dat de neven en nichten ieder evenveel erven. Het huis is echter nog niet verkocht en daarom heel 2021 in bezit geweest van de erven, ieder voor een gelijk deel. Hoe moeten de erfgenamen dit opnemen in de belastingaangifte?