Vraag & Antwoord

Geldigheid kopieën

Het is mij meermalen overkomen dat ik veel moeite moest doen om zaken betreffende verjaring en kopieën te vinden, zoals het bewijs van rentebetalingen bij schenkingen voor de erfbelasting. Doorgaans krijg je tegenwoordig geen schriftelijk betalingsbewijs van de bank meer. Is een zelf geprinte kopie rechtsgeldig? En wat als dat bewijs bij brand, inbraak of anderszins verloren gaat?