Vraag & Antwoord

Hillen-regeling

Klopt het dat ik sinds 2019 belasting betaal over het eigenwoningforfait? Ik heb geen hypotheek meer. In de afgelopen jaren bleef mijn eigenwoningforfait daardoor onbelast. En wat gaat mij dat kosten? Mijn WOZ-waarde is € 400.000.