Vraag & Antwoord

Hypotheek naar box 3

Ons huis is bijna afgelost. Omdat de rente die we kunnen aftrekken lager is dan het eigenwoningforfait, hebben we geen voordeel meer van de renteaftrek. Is het niet slimmer om onze hypothecaire lening gewoon over te hevelen van box 1 naar box 3?