Vraag & Antwoord

Hypotheekrente niet aftrekken?

In 2016 was mijn hypotheekrente lager dan mijn eigenwoningforfait. Mijn eigenwoningforfait is belast met 52%, maar mijn hypotheekrente kan ik slechts aftrekken tegen 50,5%. Per saldo zou ik daardoor belasting moeten betalen over mijn eigen woning. Ik heb daarom in mijn aangifte gebruik gemaakt van tip 31 van de aangiftetips in het februarinummer van 2017 en de hypotheekrenteaftrek niet opgevoerd. Daardoor vervalt de belastingheffing over de eigen woning. Nu lees ik dat die ‘truc’ niet mag. Hoe zit het nu precies?