Vraag & Antwoord

Inkomensafhankelijke bijdrage

Ons gezamenlijke inkomen bestaat uit mijn AOW en pensioen en de freelance-inkomsten van mijn vrouw. Wat is de maximale inkomensafhankelijke bijdrage die we in het kader van de Zorgverzekeringswet moeten betalen?