Vraag & Antwoord

Inkomensafhankelijke combinatiekorting co-ouder

Ik ben co-ouder en probeer uit te zoeken of de inkomensafhankelijke combinatiekorting ook op mijn situatie van toepassing is. Er staan geen kinderen bij mij ingeschreven.