Vraag & Antwoord

Juiste WOZ-waarde

Voor de IB-aangifte over 2022 ben ik de noodzakelijke papieren aan het verzamelen. Voor de bepaling van het eigenwoningforfait in box 1 kan ik kiezen uit een WOZ-waardepeildatum van 1 januari 2021 (begin 2022 ontvangen) en 1 januari 2022 (die ik begin 2023 van mijn gemeente krijg). Net als elk jaar vraag ik me af welke peildatum ik moet hanteren?