Vraag & Antwoord

Levenslooptegoed en arbeidskorting

In het februarinummer van FiscAlert las ik in de abonneetip (Voorkennis, p.4) over de levensloopregeling. Net als bij de abonnee in kwestie is ook bij mij geen arbeidskorting toegepast bij de uitkering van het levenslooptegoed. Alleen is dat al een aantal jaren geleden (2018). Kan ik dat nog laten herstellen?