Vraag & Antwoord

Levensloopverlofkorting

In 2018 heb ik mijn volledige levenslooptegoed opgenomen. In de online aangifte probeer ik de levensloopverlofkorting in te vullen volgens tip 121 van de aangiftetips uit het februarinummer, namelijk van start van de regeling 2006 tot einde van de regeling 2011, dus (6 x 210 =) € 1.272. Volgens de online aangifte heb ik slechts recht op € 424. Kan het ermee te maken hebben dat ik in augustus 2007 ontslagen ben en daarna geen werkgever meer heb gehad?