Vraag & Antwoord

Lijfrente en toeslagen

We hebben een nieuw-regime lijfrentepolis met een waarde van € 18.000. Het vrijvallende bedrag willen we vanaf juli laten uitkeren (het moment dat ik 70 word) via een bancaire lijfrente. Er wordt maandelijks zorgtoeslag en de huurtoeslag overgemaakt door de Belastingdienst. Wij vrezen dat deze toeslagen lager uitvallen. Is dat terecht? Zo ja, is dit te voorkomen of te beperken?