Vraag & Antwoord

Loonheffing stamrecht-BV

In 2000 heb ik een ontslagvergoeding in een stamrecht-BV laten storten. De BV gaat binnenkort starten met het periodiek uitkeren van het stamrecht. Moet de BV loonbelasting en sociale premies inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Zo ja, hoe gaat dat in zijn werk?