Vraag & Antwoord

Middeling en ouderenkorting

In december 2020 ontving ik een ontslagvergoeding van € 79.000 bruto. Omdat ik in juli 2021 de AOW-leeftijd heb bereikt en mijn verzamelinkomen in 2021 minder dan € 37.970 bedraagt, kom ik in aanmerking voor de maximale ouderenkorting (€ 1.703). Nu wil ik te zijner tijd graag de jaren 2020, 2021 en 2022 middelen, waardoor mijn gemiddelde inkomen over die jaren boven de grens van € 37.970 zal uitkomen. Moet ik dan de ouderenkorting straks terugbetalen?