Vraag & Antwoord

Middeling en ouderenkorting

In december 2018 ontving ik een ontslagvergoeding van € 79.000 bruto. Omdat ik in juli 2019 de AOW-leeftijd heb bereikt en mijn verzamelinkomen in 2019 minder dan € 36.783 bedraagt, kom ik in aanmerking voor de maximale ouderenkorting (€ 1.596). Nu wil ik te zijner tijd graag de jaren 2018, 2019 en 2020 middelen, waardoor mijn gemiddelde inkomen over die jaren boven de grens van € 36.783 zal uitkomen. Moet ik dan de ouderenkorting straks terugbetalen?