Vraag & Antwoord

Middeling en ouderenkorting

In december 2019 ontving ik een ontslagvergoeding van € 79.000 bruto. Omdat ik in juli 2020 de AOW-leeftijd heb bereikt en mijn verzamelinkomen in 2020 minder dan € 37.372 bedraagt, kom ik in aanmerking voor de maximale ouderenkorting (€ 1.622). Nu wil ik te zijner tijd graag de jaren 2019, 2020 en 2021 middelen, waardoor mijn gemiddelde inkomen over die jaren boven de grens van € 37.372 zal uitkomen. Moet ik dan de ouderenkorting straks terugbetalen?