Vraag & Antwoord

Middeling - hoe?

Ik las in FiscAlert dat bij sterk wisselende inkomens mogelijk recht kan bestaat op belastingteruggaaf via middeling. Dat is bij mij het geval geweest. Ik zou dus een middelingsverzoek moeten indienen, maar hoe gaat dat precies?