Vraag & Antwoord

Middeling - inkomensverschil maar geen teruggaaf

In 2018 was mijn inkomen veel lager dan in de jaren daarvoor en daarna. Toch is er volgens uw middelingscalculator in geen van de drie mogelijke middelingen (2016 t/m 2018, 2017 t/m 2019 en 2018 t/m 2020) sprake van een belastingteruggaaf. Hoe kan dat?