Vraag & Antwoord

Middeling - inkomensverschil maar geen teruggaaf

In 2015 was mijn inkomen veel lager dan in de jaren daarvoor en daarna. Toch is er volgens uw middelingscalculator in geen van de drie mogelijke middelingen (2013 t/m 2015, 2014 t/m 2016 en 2015 t/m 2017) sprake van een belastingteruggaaf. Hoe kan dat?