Vraag & Antwoord

Negatief inkomen middelen?(1)

Een korte vraag over de middelingscalculator op uw internetsite. Waarom moet ik bij negatief inkomen uit werk 0 invullen? Ik heb namelijk een negatief inkomen uit werk in 2020 in verband met terugbetaling van vroegere WW-uitkeringen en wil dit graag middelen met mijn positieve inkomen in 2018 en 2019.