Vraag & Antwoord

Nooit meer aangifte doen?

Mijn echtgenote ontvangt nog een AOW en heeft geen eigen inkomen. Ze krijgt wel de algemene heffingskorting uitgekeerd. Tot nu toe kon ik een deel van het box 3-vermogen aan haar toerekenen (precies zoveel dat ze er nèt geen belasting over hoefde te betalen). Nu ontving mijn echtgenote ooit van de Belastingdienst een brief met de mededeling dat ze geen aangifte meer hoeft te doen. Kan ik nu het gehele box 3-vermogen aan haar toerekenen zonder dat ik daarmee de heffingskorting op het spel zet?