Vraag & Antwoord

Onbenutte heffingskorting (1)

Volgens de aangifte over 2019 heeft mijn partner (67) recht op € 2.864 heffingskorting. De berekende inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen bedragen samen € 1.606. Er blijft dus (2.575 – 1.606 =) € 969 heffingskorting onbenut. Kan mijn partner dit terugvragen?