Vraag & Antwoord

Onbenutte heffingskorting (1)

Volgens de aangifte over 2019 heeft mijn partner (67) recht op € 3.035 heffingskorting. De berekende inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen bedragen samen € 1.800. Er blijft dus (3.035 – 1.800 =) € 1.235heffingskorting onbenut. Kan mijn partner dit terugvragen?