Vraag & Antwoord

Onbenutte heffingskorting (2)

Mijn partner heeft een laag inkomen (€ 6.000). Volgens de aangifte over 2019 heeft mijn partner recht op € 2.477 algemene heffingskorting, € 106 arbeidskorting en € 116 inkomensafhankelijke combinatiekorting, totaal € 2.699. Hiervan wordt echter maar € 2.199 benut (‘te verrekenen heffingskortingen’). Er blijft zo veel meer heffingskorting ongebruikt dan voorgaande jaren het geval was. Hoe kan dat? Kunnen we daar nog iets aan doen?