Vraag & Antwoord

Onbenutte heffingskorting (2)

Mijn partner heeft een laag inkomen (€ 6.000). Volgens de aangifte over 2021 heeft mijn partner recht op algemene heffingskorting, arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting, bij elkaar € 3.209. Hiervan wordt echter maar € 2.226 benut (‘te verrekenen heffingskortingen’). Er blijft zo veel heffingskorting ongebruikt. Kunnen we daar nog iets aan doen?