Vraag & Antwoord

Onbenutte heffingskorting (2)

Mijn partner heeft een laag inkomen (€ 6.000). Volgens de aangifte over 2020 heeft mijn partner recht op € 2.711 algemene heffingskorting, € 169 arbeidskorting en € 107 inkomensafhankelijke combinatiekorting, totaal € 2.987. Hiervan wordt echter maar € 2.241 benut (‘te verrekenen heffingskortingen’). Er blijft zo veel heffingskorting ongebruikt. Kunnen we daar nog iets aan doen?