Vraag & Antwoord

Oversluitkosten aftrekbaar?

Ik overweeg mijn hypotheek over te sluiten. Zijn de boeterente en afsluitkosten volledig fiscaal aftrekbaar? En is er ook een formule waarmee ik de boeterenteberekening kan controleren?