Vraag & Antwoord

Oversluitkosten meegefinancierd

Mijn aflossingsvrije hypotheek dateert van vóór 2013 en het hypotheekbedrag is minder dan 50% van de marktwaarde van de woning. Ik heb mijn hypotheek overgesloten en voor de financiering van de kosten het hypotheekbedrag verhoogd. Is de rente die ik betaal over deze verhoging aftrekbaar?