Vraag & Antwoord

Periodieke gift bijstellen

In 2019 ben ik begonnen met periodieke giften aan ANBI-instellingen, waarbij ik de betreffende formulieren voor de Belastingdienst heb ingevuld. Achteraf vind ik sommige giften te laag. Mag ik de overeenkomst in 2021 openbreken en de (verhoogde) periodieke gift opnieuw vastleggen (voor 5 jaar, dus tot en met 2025)? Of moet ik eerst de eerste contractuele periode (tot en met 2023) ‘uitdienen’?