Vraag & Antwoord

Personeelskorting hypotheek

Maandelijks ontvang ik van mijn werkgever een opgave met de mededeling ‘hypotheekrente korting’. Nu las ik in FiscAlert (tip 34 van de aangiftetips, februari 2020) dat dit — belaste — voordeel als aftrekbare rente opgevoerd kan worden in de aangifte. In mijn onwetendheid heb ik dat echter nooit gedaan. Kan dit ook nog met terugwerkende kracht?