Vraag & Antwoord

Privévermogen echtgenote

Het vermogen van mijn vrouw valt buiten de huwelijksgemeenschap. Valt dit vermogen in de aangifte inkomstenbelasting dan toch onder ‘gezamenlijke posten’ zodat met het voordeel uit vermogen kan worden geschoven, of moet dit deel van het vermogen verplicht door mijn vrouw worden aangegeven?