Vraag & Antwoord

Reiskosten freelancer

Ik doe regelmatig werk als freelance artiest. Ik breng mijn reiskosten — € 0,19 per kilometer — in rekening bij mijn opdrachtgevers. Nu dekken deze kosten niet de werkelijke kosten, zoals parkeergeld e.d. Mag ik de werkelijke kosten nu als gemaakte onkosten in verband met mijn freelance-activiteiten van mijn freelance-inkomen aftrekken?