Vraag & Antwoord

Rekening-courantschuld bij BV

De rekening-courantschuld bij mijn BV loopt ieder jaar iets op. Tot nu toe hoefde daarover volgens mijn belastingadviseur door de BV geen rente te worden berekend. Kan dat zo blijven of moet er op zeker moment toch rente worden betaald?