Vraag & Antwoord

Reserves van de VvE (2)

Ik las de vraag 'Reserves van de VvE (1)' over het aangeven van de reserves van de VvE in de aangifte inkomstenbelasting. In het voorbeeld bedroegen de reserves € 120.000 en ging het om 12 dezelfde appartementen. Maar hoe zit het als de appartementen niet identiek zijn?