Vraag & Antwoord

Saldo effectenrekening en 2022

Ik las het artikel ‘Box 3: dit kost het u in 2022’ (FiscAlert januari 2020) gelezen. Wordt geld dat op een effectenrekening staat geparkeerd in 2022 belast als spaargeld of als overig vermogen (beleggingen)?