Vraag & Antwoord

Scootmobiel

In 2013 heb ik voor mijn vrouw een zogenaamde ‘scootmobiel’ gekocht voor ongeveer € 4.500. Volgens de richtlijnen dient hierop een afschrijving plaats te vinden van circa 25% na aftrek van de restwaarde. Sinds 2014 is de aftrek voor scootmobielen echter niet meer mogelijk. Ik mocht de totale investering niet in mindering brengen op het fiscale inkomen in 2013. Is er een overgangsregeling op grond waarvan aftrek van de resterende afschrijving toch mogelijk is in 2014 en volgende jaren omdat de aankoop in 2013 heeft plaatsgevonden?