Vraag & Antwoord

Stamrecht-BV en exit pensioen eigen beheer

Ik heb een stamrecht-BV. Sinds 1 juli 2017 is de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen definitief afgeschaft. Moet ik in verband daarmee nog maatregelen nemen?