Vraag & Antwoord

Stamrecht-BV en overlijden

Mijn jongste zus (alleenstaand, geen kinderen) is ernstig ziek. Mijn oudste zus en ik zijn haar enige erfgenamen. Haar nalatenschap zal onder meer bestaan uit een stamrecht-BV. Wat is de gang van zaken: wordt de BV bij haar overlijden ontbonden?