Vraag & Antwoord

Studiekosten zzp'er

Mijn dochter is fysiotherapeut en zzp’er en volgt daarnaast een studie die toegevoegde waarde heeft voor haar beroep. Kan zij deze studiekosten als zakelijke kosten aftrekken in plaats van als scholingsuitgaven? Op die manier heeft ze geen last van die niet-aftrekbare drempel van € 250.