Vraag & Antwoord

Tariefsaanpassing invullen in middelingscalculator

Volgens uw middelingscalculator op www.fiscalert.nl > calculatoren moet ik ook de ‘tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning’ invullen. Ik vind deze echter nergens terug op mijn aanslag. Hoe weet ik wat ik moet invullen? Of zit er een foutje in de calculator?