Vraag & Antwoord

Teruggaaf IAB ZVW - echtgenoten

Op het pensioen en de AOW van mijzelf en van mijn vrouw is inkomensafhankelijke bijdrage ZVW ingehouden. In totaal betaalden wij in 2018 daardoor inkomensafhankelijke bijdrage over een hoger inkomen dan € 54.614. Betaalden wij niet te veel? En wat moet ik doen om te veel betaalde premie terug te krijgen?