Vraag & Antwoord

Teruggaaf IAB ZVW - echtgenoten

Op het pensioen en de AOW van mijzelf en van mijn vrouw wordt de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW ingehouden. In totaal betalen wij daardoor inkomensafhankelijke bijdrage over een hoger inkomen dan € 59.706. Betalen wij niet te veel? En wat moet ik doen om te veel betaalde premie terug te krijgen?