Vraag & Antwoord

Teruggaaf IAB ZVW - twee werkgevers

Als ik het goed heb begrepen, heb ik recht op teruggaaf van de IAB ZVW omdat ik in dezelfde maand inkomen heb ontvangen van twee werkgevers en mijn totale inkomen waarover inkomensafhankelijke bijdrage is betaald hoger is dan € 58.311 (bedrag 2021; bedrag 2022: € 59.706). De teruggaaf loopt via mijn werkgever, maar bij één van mijn werkgevers ben ik inmiddels weg. Wie betaalt nu wat terug?