Vraag & Antwoord

Teruggaaf IAB ZVW - wanneer?

Ik ontvang mijn inkomen van twee verschillende instanties, waardoor vorig jaar te veel inkomensafhankelijke bijdrage werd ingehouden. Ik heb begrepen dat de teruggaaf automatisch zal worden uitbetaald. Kunt u mij vertellen wanneer dat gebeurt?